Dva důvody, proč registrovat ochrannou známku

Vážení podnikatelé, pokud nemáte stále zaštítěno své obchodní jméno, pak si vůbec neuvědomujete, že Vám unikají finanční zisky. Vaše počínání je fascinující. Cílem každé firmy je přece udržení se na trhu, dosažení určitého podílu na trhu, čili zisku a v neposlední řadě růst a rozšiřování firmy. K dosažení Vašich cílů je přece zapotřebí zaregistrovat ochrannou známku Vašeho obchodního jména nebo Vašich produktů. První důvod je ten, že Vaše produkty budou nabízeny výhradně Vaší firmou a druhým důvodem je, že zákazník mezi identickými produkty okamžitě rozliší právě ten Váš.

Čas je proti Vám

Pokud jste takové kroky neučinili, pak věřte, že čas je proti Vám. Schvalovací proces Vaší značky může trvat několik měsíců. Učiňte tak ihned. Postup není složitý. Důležité je, abyste si zkontrolovali, zda Vaše značka není již používaná konkurenční firmou. Také je dobré porovnat, zda není podobná té Vaší. Chce to originální slogan, logo nebo slovo, které Vás dokonale odliší od ostatních. Dejte si záležet, protože deset let tuto značku budete využívat. V případě potřeby a osvědčení se, můžete lhůtu prodloužit.

wrote 244 posts

Post navigation