Jazyková bariéra může někdy zkomplikovat život

Není mezi námi snad nikdo, kdo se v životě nesetkal s fenoménem zvaným jazyková bariéra. Nastává situace, kdy se někomu, kdo určitý jazyk neovládá, dostane do ruky text psaný v tomto jazyce. A nastává problém, zvláště tehdy, když by si dotyčný měl tento text přečíst a bezprostředně na něj zareagovat. Potom vyžaduje pomoc ze strany někoho, kdo jazyk ovládá a kdo mu může s „rozluštěním“ textu pomoci. Zde hrají významnou roli právě lidé s jazykovými znalostmi, kteří potřebné služby nabízejí.

Výuka jazyků i nabídka jazykových služeb se neustále rozšiřují

V současné době postupně vznikají po celé naší zemi rozličné jazykové kurzy a také základní školy s rozšířenou jazykovou výukou. Zde mají děti možnost začít se učit jazyky již v útlém věku. Prvním cizím jazykem, kterému se dnes děti – vedle češtiny – začínají učit, je zpravidla jazyk anglický. Je tomu tak proto, že se jedná o jazyk dnes ve světě velice rozšířený, v mnoha zemích se v něm hovoří a vznikají nejrůznější dokumenty v něm psané. Překlad z angličtiny do češtiny Kolín mají v současné době značný význam. Soukromé instituce i jednotlivci nabízející jazykové služby sídlí dnes nejen v Praze, ale také v celé řadě dalších, zdánlivě nepříliš významných měst, mezi nimiž lze uvést mj. Hořovice, Beroun, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Jihlavu, Pardubice a řadu další.

wrote 246 posts

Post navigation